ໃນວັນທີ6ສິງຫາ2020, ທີ່ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ,ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຮ່ວມກັບກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ, ໃນນາມກອງເລຂາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(ປພຍ/SDGs) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ສປປລາວແລະວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂ້ອງຈາກແຂວງພາກກາງຊຶ່ງລວມມີ:ແຂວງວຽງຈັນ,ໄຊສົມບູນ,ບໍລິຄຳໄຊ,ຄຳມ່ວນແລະສະຫວັນນະເຂດ.ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໂດຍການໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດຂອງທ່ານທອງຜ່ານສະຫວັນເພັດ,ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດແລະທ່ານ ທ່ອນແກ້ວ ພຸດທະໄກຍະລາດ,ຮອງເຈົ້າແຂວງໆສະຫວັນນະເຂດ,ຊຶ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາພະແນກການແລະເມືອງພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງຈາກບັນດາ4ແຂວງພາກກາງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດປະມານ120ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປພຍຂອງສປປລາວເພື່ອຮັບປະກັນການປະກອບສ່ວນແລະມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມທັງໃນລະດັບສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນ.ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຄະນະຜູ້ແທນຈາກບັນດາແຂວງພາກກາງໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ແລະແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປພຍໂດຍໄດ້ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຊຶ່ງຖືເອົາວຽກງານລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກເປັນບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍໂດຍສຸມໃສ່ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນເວົ້າລວມ,ເວົ້າສະເພາະແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ເອກະສານສໍາຄັນຂອງປພຍເຊັ່ນ:ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປພຍແລະແຜນດໍາເນີນງານການສື່ສານ,ໂຄສະນາແລະເຜີຍແຜ່ປພຍທົ່ວປະເທດແລະທິດທາງການເຊື່ອມສານປພຍຮອດປີ2030ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ໃນໂອກາດດຽວກັນ,ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ການກະກຽມຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ5ປີຄັ້ງທີIX (2021 – 2025),ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານສະຖິຕິເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ການສ້າງນະໂຍບາຍດ້ານການພັດທະນາທີ່ສອດຄ່ອງແລະແທດເໝາະກັບສະພາບການພັດທະນາຕົວຈິງຂອງສປປລາວແລະບັນດາເນື້ອໃນເອກະສານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການຂອງຖະແຫຼງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິພາບ(2016 – 2025).

ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການຈັດພາກປຶກສາຫາລື (Panel Discussion) ເພື່ອຮັບຟັງກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະດ້ານການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງເປັນເວທີ ແລະ ກາລະໂອກາດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ແລກປ່ຽນວຽກງານຕົວຈິງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານການພັດທະນາ.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຊື່ງປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານທີ່ວາງແຜນພັດທະນາໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນຢູ່ແຂວງພາກກາງກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງສປປລາວທີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບວາລະ2030ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ,ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ,ຮັບປະກັນການປະກອບສ່ວນແລະມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປພຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູ່ງກວ່າເກົ່າໂດຍອີງຕາມສະພາບຈຸດພິເສດດ້ານການພັດທະນານັບຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.