ທ່ານ ວັດສະຫຼະ ກຽດນະລົງລົບ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນສາມັນມິດຕະພາບຄຳມ່ວນ-ກວາງບິ່ງ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ສຳພາດກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາສົກຮຽນ 2019-2020 ວ່າ: ໂຮງຮຽນມິດຕະພາບຄຳມ່ວນ-ກວາງບິ່ງ ປະກອບມີ 4 ຂັ້ນຄື: ຂັ້ນອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ມີຫ້ອງຮຽນທັງໝົດ 36 ຫ້ອງຮຽນ, ພະນັກງານຄູທັງໝົດ 71 ທ່ານ ໃນນັ້ນຄູສອນຊ່ວຍ 3 ທ່ານ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກຈາກແຂວງກວາງບິ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ 2 ທ່ານ. ໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແມ່ນໄດ້ວາງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຈັດຕາງຕະລາງ ຊົ່ວໂມສອນ, ການສອນໃນແຕ່ລະວິຊາຕາມກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ. ນອກນີ້ທາງໂຮງຮຽນຍັງໄດ້ ມີການປັບປຸງທາງດ້ານລະບຽບວິໄນສະເພາະຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍຖອດຖອນບົດຮຽນຂໍ້ຄົງຄ້າງປະກົດການຕ່າງໆໃນປີ ຜ່ານມາ ມາປັບປຸງໃຫ້ເປັນຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ອນຳໃຊ້ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະບຽບການ ຂອງຄູ-ອາຈານພາຍໃນ ໂຮງຮຽນກໍ່ຄືລະບຽບຂອງນ້ອງນັກຮຽນໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງມີການ ຕິດຕາມຈຸດພິເສດຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະນ້ອງ ແລ້ວຈັດຕັ້ງບຳລຸງສຳລັບນ້ອງນັກຮຽນທີ່ຮຽນອ່ອນ, ສ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ນັກຮຽນເກັ່ງທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ມີພອນສະຫວັນພາຍໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຄື: ສອນດີ-ຮຽນເກັ່ງ, ການສ້າງ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ແລະ ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນໂຮງຮຽນ.


ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ວັດສະຫຼະ ກຽດນະລົງລົບ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາຜູ້ປົກຄອງຈົ່ງໄດ້ຊ່ວຍກັນ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ລູກຫຼານຂອງຕົນເອງໃຫ້ປະຕິບັດບັນດາລະບຽບກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ສຶກສາອົບຮົມ ໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ຮັກການຮຽນ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນນັກຮຽນເກັ່ງໃນອະນາຄົດ.
ເຊິ່ງນັບແຕ່ມື້ເລີ່ມເປີດຮັບສະໝັກມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນມີນັກຮຽນເຂົ້າມາສະເໜີຊື່ ແຕ່ຊັ້ນອະນຸບານ ເຖິງຊັ້ນ ມັດທະຍົມຕອນປາຍແລ້ວ ຈຳນວນ 1.400 ກວ່ານ້ອງ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມເຂົ້າມາເລື້ອຍໆ ໂດຍຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ສູງເຖິງ 1.500 ນ້ອງໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ນີ້.