Wednesday, June 23, 2021
ໜ້າຫຼັກ Tags ກອງປະຊຸມ ຄຕຟງ ເນັ້ນການກະກຽມຄວາມພ້ອມວຽກງານການປະເມີນຮອບດ້ານຂອງລາວ

ແທັກ: ກອງປະຊຸມ ຄຕຟງ ເນັ້ນການກະກຽມຄວາມພ້ອມວຽກງານການປະເມີນຮອບດ້ານຂອງລາວ

ກອງປະຊຸມ ຄຕຟງ ເນັ້ນການກະກຽມຄວາມພ້ອມວຽກງານການປະເມີນຮອບດ້ານຂອງລາວ

0
ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2020 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າການກະກຽມຄວາມພ້ອມວຽກງານການປະເມີນຮອບດ້ານຂອງ ສປປ ລາວ...

VIP Sponsor

Gold Sponsor

- Advertisement -

Silver Sponsor

MOST POPULAR

HOT NEWS