Tuesday, June 22, 2021
ໜ້າຫຼັກ Tags ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແທັກ: ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ສະເລ່ຍ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ຫຼາຍກວ່າ 1.000 ຄົນຕໍ່ປີ

0
ປະຊາກອນໃນ ສປປ ລາວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບວກກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງຈໍານວນພາຫະນະ ຈິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການສັນຈອນຕາມເສັ້ນທາງ, ລະບົບບໍ່ສາມາດຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ທີ່ໃຊ້ລົດ-ໃຊ້ຖະໜົນ, ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ຜູ້ຂັບຂີ່ຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ານໂຮງຮຽນສອນຂັບຂີ່; ບໍ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບຈະລາຈອນຕະຫຼອດຮອດການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວນໍາໄປສູ່ການເກີດອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ເຮັດໃຫ້ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ ສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າ 1.000 ຄົນຕໍ່ປີ, ເທົ່າກັບການເສຍຊີວິດ 15 ຄົນ ຕໍ່ປະຊາກອນ 100.000 ຄົນຕໍ່ປີ. ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ...

ກອງປະຊຸມສາມັນ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ຄົ້ນຄ້ວາ 4 ເອກະສານ

0
ວັນທີ 10 ຕຸລາ 2019 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ຂື້ນທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ບຸນຈັນ ສິນຣາຊະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 18 ແຂວງ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶສາທິການ...

VIP Sponsor

Gold Sponsor

- Advertisement -

Silver Sponsor

MOST POPULAR

HOT NEWS