Wednesday, June 23, 2021
ໜ້າຫຼັກ Tags ກະຊວງ ກປ ກຽມພ້ອມວາງສະແດງ

ແທັກ: ກະຊວງ ກປ ກຽມພ້ອມວາງສະແດງ

ກະຊວງ ກປ ກຽມພ້ອມວາງສະແດງ, ຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ 28-30 ຕຸລານີ້

0
ຄືດັ່ງຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວ ໄດ້ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຂອງໂລກມາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ. ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານມາ ໂລກຂອງພວກເຮົາ ຍັງໄດ້ພົບກັບຫຼາຍໆບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ພາໃຫ້ເກີດໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ການລະບາດຂອງພະຍາດ, ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງສັງຄົມ, ເສິກສົງຄາມ, ການລະບາດໂຄວິດ-19 ທີ່ກຳລັງຄຸກຄາມໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ສຶບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເກືອບ 700 ລ້ານຄົນ ຂາດສານອາຫານ...

VIP Sponsor

Gold Sponsor

- Advertisement -

Silver Sponsor

MOST POPULAR

HOT NEWS