Thursday, June 24, 2021
ໜ້າຫຼັກ Tags ກໍລະນີ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ທັງໝົດ 06 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ

ແທັກ: ກໍລະນີ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ທັງໝົດ 06 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ

ກໍລະນີ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ທັງໝົດ 06 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ,ຕິດຕາມ ທີ່ໂຮງໝໍ

0
ກໍລະນີ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ທັງໝົດ 06 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຕະການທີ່ວາງໄວ້ ທີ່ໂຮງໝໍ ດັ່ງນີ້: 04 ຄົນ ນອນປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ແລະ 02​ ຄົນຢູ່ໂຮງໝໍຫຼວງພະບາງ, ທັງໝົດແມ່ນມີອາການຊົງຕົວ ຂັ້ນເບົາບາງ...

VIP Sponsor

Gold Sponsor

- Advertisement -

Silver Sponsor

MOST POPULAR

HOT NEWS