Thursday, June 24, 2021
ໜ້າຫຼັກ Tags ຂໍ້ຕົກລົງ

ແທັກ: ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ31/ນຍ

0
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຈອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວ. ມີນະໂຍບາຍຫຍັງແດ່ຕໍ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນຊາວຄ້າຂາຍຂໍໃຫ້ອ່ານຢ່າງລະອຽດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

VIP Sponsor

Gold Sponsor

- Advertisement -

Silver Sponsor

MOST POPULAR

HOT NEWS