Tuesday, June 22, 2021
ໜ້າຫຼັກ Tags ຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍ 1

ແທັກ: ຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍ 1

ຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍ 1,8 ລ້ານໂດລາ ແກ່ວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດ-ສຶກສາ-ທັນຕະແພດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ

0
ໃນວັນທີ 1 ມີນາ 2021 ຜ່ານມານີ້; ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເປັນມູນຄ່າປະມານ 1.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ໂຄງການ ມີ: ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, 2 ໂຄງການສຶກສາທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ວຽງຈັນ, ໂຄງການທັນຕະແພດທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ,...

VIP Sponsor

Gold Sponsor

- Advertisement -

Silver Sponsor

MOST POPULAR

HOT NEWS