Thursday, June 24, 2021
ໜ້າຫຼັກ Tags ດ່ວນ! ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 06/ນຍ

ແທັກ: ດ່ວນ! ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 06/ນຍ

ດ່ວນ! ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29/03/2020

0
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 06 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການເພິ່ມທະວີ, ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ 19 (COVID -19), ລົງວັນທີ 29/03/2020

VIP Sponsor

Gold Sponsor

- Advertisement -

Silver Sponsor

MOST POPULAR

HOT NEWS