Monday, June 21, 2021
ໜ້າຫຼັກ Tags ສະໜາມບິນ

ແທັກ: ສະໜາມບິນ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໜອງຄ້າງມີຄວາມຄືບໜ້າ 66,38%

0
ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໜອງຄ້າງ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນໂຄງການ ຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເພື່ອຮອງ ຮັບເຮືອບິນຈາກສາຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນອານາຄົດ, ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຫົວພັນ ກໍ່ຄືພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວຽກງານການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ໃນໄລຍະຍາວແມ່ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ...

VIP Sponsor

Gold Sponsor

- Advertisement -

Silver Sponsor

MOST POPULAR

HOT NEWS