Monday, June 21, 2021
ໜ້າຫຼັກ Tags ສິດທິເດັກ

ແທັກ: ສິດທິເດັກ

ຮອງເຈົ້າແຂວງຈາກ 18 ແຂວງ ມຸ້ງໝັ້ນຈະເລັ່ງລັດການປະຕິບັດສິດທິເດັກ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດຂອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ

0
ບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຕົວແທນຈາກ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າ ຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ແລະເດັກ ຈາກແຂວງຕ່າງໆ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງພາຍໃນ, ໄດ້ມາຮ່ວມປະຊຸມກັນໃນມື້ນີ້ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄືບຫນ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ແລະຍັງຈະໄດ້...

VIP Sponsor

Gold Sponsor

- Advertisement -

Silver Sponsor

MOST POPULAR

HOT NEWS