Sunday, December 5, 2021
ໜ້າຫຼັກ Tags ແຂວງສາລະວັນ

ແທັກ: ແຂວງສາລະວັນ

ເມືອງວາປີ ເປີດຂະບວນການຜະລິດລະດູແລ້ງ ແລະ ຄາດປີນີ້ ອາດຫຼຸດລົງເລັກໜ້ອຍ

0
ມີເດຍລາວແຂວງສາລະວັນຂະບວນການຜະລິດກະສິກຳ ຢູ່ເມືອງວາປີ ແຂວງສາລະວັນ ເປັນຂະບວນການທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຟົດຟື້ນໃນທຸກໆປີ ບໍ່ວ່າຈະປູກເຂົ້າ ຫຼື ພຶດຜັກຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງທີ່ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນ ເປັນຕົ້ນ: ມີຄອງເໝືອງ ລະບົບຊົນປະທານ ທີ່ສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ການຜະລິດໄດ້ ໂດຍອາໄສແມ່ນ້ຳເຊໂດນ, ບຶງ, ໜອງ ແລະ ຝາຍນ້ຳລົ້ນ. ຊື່ງໃນປີນີ້...

VIP Sponsor

Silver Sponsor

MOST POPULAR

HOT NEWS